Vigtig information

Følgende firmaer kan kontaktes, såfremt der skulle opstå AKUTTE situationer.

Skadeservice Danmark
Tlf.: 70 112 112

Vand, Varme og Sanitet:
Petersen & Olsen VVS. Tlf.: 44 44 22 11

Elektrikeren:
v/ Søren Jensen Tlf.: 44 91 81 32

Falcks Redningskorps:
Tlf.: 39 67 22 22
Tlf.: 70 10 20 30

Kloakservice:
v/ Leif M. Jensen Tlf.: 43 96 15 66
Nat vagt Tlf.: 40 42 02 48

YouSee/TDC ( Kabel- TV, Bredbånd, Telefoni)
Tlf.: 80 80 40 50
eller på homepage www.yousee.dk

Det skal på det kraftigste indskærpes Egeparkens beboere, at tilkald KUN må foretages i tilfælde, hvor der er absolut behov herfor.

Som eksempler kan gives:

Sprængte vandrør: VVS

Vandopstuvning i våde rum: VVS

Vandopstuvning i kælder fra kloak: Kloakservice

Pludselig defekt af lysinstallation i hele boligen: Elektrikeren

Stormskade: Falck

Mangl. TV signal i hele opgangen/blokken: YouSee / TDC

Eksempler, hvor der IKKE må tilkaldes:

Stop i vaskemaskiner, udbrændte el-pærer, utætte pakninger på vandhaner ect.