Vigtig information

Følgende firmaer kan kontaktes, såfremt der skulle opstå AKUTTE situationer.

Vand, Varme og Sanitet:
Petersen & Olsen VVS. Tlf.: 44 44 22 11

Elektrikeren:
Weibel-inst. tlf: 44 98 08 49/28 19 39 22

S.S.G. Skadeservice.

tlf : 70 15 38 00

Kloakservice:
v/ Leif M. Jensen Tlf.: 43 96 15 66
Nat vagt Tlf.: 40 42 02 48

YouSee/TDC ( Kabel- TV, Bredbånd, Telefoni)
Tlf.: 70 70 40 40
eller på homepage
www.yousee.dk

Egeparkens vagttelefon.

Tlf : 21 38 38 99

Dette nummer kan kontaktes ved tvivls spørgsmål, eller andre henvendelser.

Nummeret er kun i perioden 1/11 -1/4.

Det skal på det kraftigste indskærpes Egeparkens beboere, at tilkald KUN må foretages i tilfælde, hvor der er absolut behov herfor.

Som eksempler kan gives:

Sprængte vandrør: VVS

Vandopstuvning i kælder fra kloak: Kloakservice

Pludselig defekt af lysinstallation i hele boligen: Elektrikeren

Stormskade/vandskade S.S.G skadeservice.

Mangl. TV signal i hele opgangen/blokken: YouSee.

Eksempler, hvor der IKKE må tilkaldes:

Stop i vaskemaskiner, udbrændte el-pærer, utætte pakninger på vandhaner ect.