Ejendomsmester
Morten Lilja Frederiksen

Provst Bentzons Vej 5
2860 Søborg

Kontortid:
Mandag 09.00 – 10.00
Tirsdag 17.00 – 18.00
Ons. – Fre. 09.00 – 10.00

Tlf.: 39 67 00 48
Mail: em4733@abg.dk

Slagboremaskine
Kan lånes hos Ejendomsmertesen for 10 kr. pr. døgn.

NB! Der må IKKE bores og hamres hverdage efter kl. 19.00, og ALDRIG søn- og helligdage.

Trækvogn:
Kan lånes hos Ejendomsmertesen i forbindelse med flytning m.m.

Storskrald:

Skal afleveres på genbrugsstationen, dog kan mindre ting stilles ved containerne ved Ejendomskontoret.

Efter aftale med Ejendomskontoret kan der ydes hjælp til afhentning af større effekter.

Haveaffald:

Kan stilles ud til gangstien til afhentning om onsdagen (kun i papirsække og uden nogen former for plast mm) da dette ikke kan komposteres, og vil derfor ikke blive afhentet.

Man kan også selv bringe haveaffald til opsamlingspladsen for enden af volden.

Farligt affald:

Kan afleveres på Ejendomskontoret i kontortiden.

Flasker og papir:

Smides i kommunens containere der er opstillet flere steder i bebyggelsen.

Genbrugstøj:

Kan smides i tøjcontaineren ved nr. 29.

Skraldeposer:

Bliver husstandsomdelt omkring d. 1. i måneden.